Obiekty rolnicze Obiekty rolnicze

OBIEKTY ROLNICZE

Innowacyjne rozwiązania technologiczno-budowlane wykorzystywane w rolnictwie oraz wymagania stawiane współczesnym budynkom inwentarskim

Współczesny sektor rolniczy ma obecnie dużo gałęzi produkcyjnych – od chowu i hodowli zwierząt przez uprawy roślin aż do przechowywania płodów rolnych.

Postęp w sektorze rolniczym jest możliwy dzięki wielu innowacyjnym rozwiązaniom. Uwidacznia się on w stosowanych technologiach budowlanych, związanych ze wznoszeniem i wykańczaniem obiektów rolniczych, w używanych materiałach, np. ociepleniach o wysokiej izolacyjności, czy montowanych instalacjach, w tym w odnawialnych źródłach energii, zapewniających właściwe, a zarazem energooszczędne funkcjonowanie gospodarstw.

Coraz bardziej dostępne są rozwiązania umożliwiające efektywną produkcję rolniczą, takie jak szczegółowo dopasowane oświetlenie wraz z systemami sterującymi, instalacje kształtowania mikroklimatu czy rolnictwo precyzyjne.

Współczesny sektor rolniczy nie może sie również obejść bez innowacyjnych rozwiązań, które nie tylko przyczyniają się do wzrostu ekonomicznego, ale uwzględniają też dobrostan zwierząt oraz bezpieczeństwo osób pracujących w ronictwie.

Odpowiednie kształtowanie mikroklimatu w budynkach inwentarskich ma pozytywny wpływ na produktywność hodowli

Obecnie w Polsce znajduje się przeszło 1,4 mln gospodarstw rolnych, z czego małe stanowią ok. 52% (do 4,99 ha), średnie – 38% (od 5 do 19,99 ha), a duże i największe – 10% (od 20 do 49,99 ha oraz powyżej 50 ha).

Z badań wynika, że z roku na rok gospodarstw rolnych jest coraz mniej (1,5 mln w 2010 r.), ale rośnie liczba tych o większym areale. Podniósł się również udział rolnictwa w produkcie narodowym brutto (2,8% w 2017 r.) w porównaniu z rokiem poprzednim.

GOSPODARSTWA ROLNE - UDZIAŁ W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI POWIERZCHNI (dane GUS)

1.5 %

do 1 ha

18.7 %

1-1,99 ha

32 %

2-5 ha

22.5 %

5-10 ha

10.1 %

10-15 ha

5 %

15-20 ha

7.7 %

20-50 ha

2.5 %

powyżej 50 ha

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I ZAGADNIENIA PRAWNE W ROLNICTWIE

AGRO SHOW 2021 - 24-26 września. Kilkuset wystawców reprezentujących rynki maszyn i urządzeń rolniczych oraz środków produkcji i wyposażenia gospodarstw
AGRO SHOW 2021 - 24-26 września. Kilkuset wystawców reprezentujących rynki maszyn i urządzeń rolniczych oraz środków produkcji i wyposażenia gospodarstw

Wstęp na wystawę o raz parkingi są bezpłatne.

Maszyny rolnicze a rolnictwo precyzyjne. Co potrafią nowoczesne maszyny rolnicze?
Maszyny rolnicze a rolnictwo precyzyjne. Co potrafią nowoczesne maszyny rolnicze?

Nowoczesna produkcja rolna określana mianem Rolnictwo 4.0 korzysta z wielu innowacyjnych technologii. W te rozwiązania wpisują się maszyny rolnicze - konstrukcje nowoczesnych ciągników rolniczych i maszyn cechujących się coraz wyższym stopniem elektronizacji i automatyzacji. Jaki możliwości mają nowoczesne maszyny rolnicze?

Jakie budynki w gospodarstwie rolnym wymagają pozwolenia na budowę? Gospodarstwo rolne a prawo budowlane
Jakie budynki w gospodarstwie rolnym wymagają pozwolenia na budowę? Gospodarstwo rolne a prawo budowlane

Problematyka prawa budowlanego w gospodarstwie rolnym jest bardzo szeroka. Kiedy producent rolny musi dokonać zgłoszenia, a kiedy potrzebne jest pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji na terenie gospodarstwa rolnego?

Termoizolacje w budownictwie rolniczym. Wymagania, materiały termoizolacyjne
Termoizolacje w budownictwie rolniczym. Wymagania, materiały termoizolacyjne

Konieczność zastosowania odpowiedniej termoizolacji przegród budynków kojarzy się zazwyczaj z ochroną przed wychładzaniem wnętrza w okresie niskich temperatur. Jednak dobrze zaprojektowane termoizolacje chronią wnętrze budynku również przed nadmiernym wzrostem temperatury w okresie letnim, co w przypadku obiektów inwentarskich i przechowalniczych jest jeszcze bardziej istotne.

Ziemia rolna nie tylko dla rolników. Złagodzono ustawę o obrocie ziemią rolną
Ziemia rolna nie tylko dla rolników. Złagodzono ustawę o obrocie ziemią rolną

Przepisy wprowadzone w 2016 roku, że ziemię rolną mogą nabywać tylko rolnicy i ich bliscy oraz samorządy, Kościoły i związki wyznaniowe, jak pokazał czas, doprowadziły niemal do zastoju handlu ziemią rolną i spadkiem cen transakcji sprzedaży lub dzierżawy. Jest nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, która czeka już tylko na podpis Prezydenta. Sprawdź, jakie przepisy dotyczące ziemi rolnej zostały złagodzone.

Usuwanie azbestu zgodnie z przepisami. Pakowanie, transport usuwanego azbestu, lista składowisk
Usuwanie azbestu zgodnie z przepisami. Pakowanie, transport usuwanego azbestu, lista składowisk

Azbest jest niebezpieczny i może być przyczyną wielu chorób. Niestety na dachach i fasadach budynków są nadal wyroby zawierające azbest. Usuwanie azbestu jest czynnością skomplikowaną i trzeba się do tego dobrze przygotować. Procedury związane z usuwaniem, pakowaniem, transportem i składowaniem odpadów reguluje ustawa o odpadach i szereg rozporządzeń.

Chlewnia. Zobacz projekt nowoczesnej chlewni na rusztach
Chlewnia. Zobacz projekt nowoczesnej chlewni na rusztach

Budynek chlewni, jego architektura, jak i wyposażenie, muszą spełniać wymagania technologii chowu trzody chlewnej. Prezentujemy projekt nowoczesnej chlewni na rusztach. To chlewnia z przeznaczeniem dla średnich i dużych gospodarstw.

Z ogólnej powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu gospodarstw powyżej 1 ha UR w Polsce wciąż blisko połowa (47,5%) znajduje się w gospodarstwach rolnych o powierzchni do 20 ha. Gospodarstwa te stanowią 90,2% ogólnej liczby gospodarstw z użytkami rolnymi. Pozytywnym zjawiskiem jest to, że relatywnie najszybciej następuje redukcja liczby gospodarstw najmniejszych obszarowo (1–10 ha), a co za tym idzie, użytkowanego przez nie obszaru UR.

Jednocześnie w ostatnich latach obserwuje się przyrost liczby gospodarstw w grupach obszarowych powyżej 30 ha – największy w grupie 50–100 ha UR. W gospodarstwach największych obszarowo – ponad 100 ha i więcej UR – znajduje się 21,2% ogólnej powierzchni użytków rolnych 95 i niespełna 0,9% ogólnej liczby gospodarstw z użytkami rolnymi, czyli odpowiednio o 68,5 tys. ha UR i 4 tys. gospodarstw więcej niż przed kilkoma laty (źródło: Polska wieś 2018 - Raport o stanie wsi).

Gospodarstwa większe powierzchniowo i tym samym przeważnie silniejsze ekonomicznie, w większym stopniu spełniają kryteria zrównoważenia w wymiarze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym

Pobierz Obiekty Rolnicze

 

OBIEKTY ROLNICZE 2021/22

Publikacja w całości  poświęcona budownictwu rolniczemu i nowoczesnym maszynom stosowanym w rolnictwie, skierowany do: projektantów i wykonawców branżowych oraz rolników zainteresowanych budową lub modernizacją budynków inwentarskich i gospodarczych.

Z publikacji dowiesz się m.in.:

  • założeniach Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2021–2027,
  • finansowaniu maszyn rolniczych poprzez leasing,
  • cyfrowej rewolucji w produkcji rolniczej – Rolnictwie 4.0,
  • konstrukcji hal stalowych stosowanych jako przechowalnie płodów rolnych,
  • instalacjach fotowoltaicznych montowanych w gospodarstwach rolnych
  • wentylacji w budynkach inwentarskich.